ابتدا مطابق شکل زیر بر روی گزینه ی add to archive کلیک کنید .
 
Click here to enlarge
یه پنجره مصابق شکل زیر براتون باز میشه . 

در قسمت General مطابق گزینه ی 1 شما میتوانید فرمت فایلتان را به zip یا rar تغیر بدهید.


Click here to enlarge 

در قدم بعدی .
بر روی گزینه ی Advenced کلیک کرده و به قسمت Set password بروید .
 
Click here to enlarge
در قسمت های 1 و 2 باید پسورد را وارد کنید 
در قسمت 3 هم میتوانید کلیک کنید و از درست بودن پسورد اطمینان حاصل کنید .

Click here to enlarge

در اخر بر روی گزینه ی ok کلیک کنید

Click here to enlarge

فایل شما اماده اپلود است.
تذکر: بهتر است که فایل ها را به صورت zip قرار بدهید